Categories
Business

Tedlar bag toepassing

Tedlar bags zijn de meest gebruikte gas- en luchtbemonsteringszakken in de hele wereld. Tedlar bags zijn best een niche markt, en ze worden ook veel gebruikt op niche markten. Denkt u maar eens aan lucht bemonsteringen op plekken waar gevaarlijk afval ligt of heeft gelegen, bij gas menging of een kalibratie test. Er zijn niet veel mensen die hiermee in aanraking komen. In deze blog gaan we dieper in op de toepassingsmogelijkheden van een Tedlar bag.

Bemonstering

Een voorbeeld van een product dat ten goede komt aan de eigenschappen van een tedlar bag, is te zien in gasbemonstering. Een gasmonster wordt ingenomen, die vervolgens onder een microscoop wordt geanalyseerd om de hoeveelheid die van zwavel afkomstig te bepalen. Het monster wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van verschillende technieken, inclusief gaschromatografie om de structuur van zwavelmoleculen te bepalen. De informatie die op het monster wordt verstrekt, is dan nuttig bij het bepalen van de concentratie van zwavel in referentievloeistof of gasvormige bronnen, die op zijn beurt de concentratie van andere organische verbindingen kunnen bepalen. Dit is waardevol voor de petroleum-, steenkool- en andere olie-exploratie- en productie-industrie.

Een andere belangrijke toepassing van deze tassen is in milieubemonstering. Ze maken grote absorptiemiddelen voor ondergrondse bodems en rotsen mogelijk. Door het monster te zeven, kunnen wetenschappers de dichtheid van organisch materiaal en de hoeveelheid beschikbaar in elk gegeven gebied bepalen. Dit maakt de informatie verzameld door wetenschappers als een belangrijk onderdeel van het planning van het landbeheer en stelt hen in staat projecten te ontwerpen die zowel de huidige als toekomstige gebruikers van dat land ten goede komen. Als voorbeeld verzamelen sommige staat en federale agentschappen nu gegevens over de samenstelling en concentratie van verschillende gassen in aardgasmonsters die worden genomen voor milieuonderzoeksdoeleinden.

Tedlar bag sample

Een tedlar verbindingszak is ook van onschatbare waarde aan aardolie-ingenieurs wanneer ze werken aan gas verfijn processen. Om de hoeveelheid zwavel in de lucht te bepalen, die ze gebruiken om de hoeveelheid brandstof te berekenen die nodig is om het verfijningsproces op een bepaalde temperatuur te laten uitvoeren, moeten ingenieurs de dichtheid van de verbindingen in referentieluchtmonsters kennen. Maar het nemen van deze meting met behulp van een luchtmonster geeft alleen een densiteitslezing, geen molecuulgewicht. Dit betekent dat ingenieurs een molecuulgewicht van een ander type bron moeten verkrijgen, zoals een olie- of gasmonster. Een tedlar gas sample, in combinatie met een goede stabiliteitstester, maakt het eenvoudig om beide metingen te verkrijgen, die nodig zijn voor het bepalen van het gehalte aan waterstofsulfide en organisch materiaal in industriële, constructie- en chemische laboratoria.