Categories
Nieuws

Energieopslag en smart grids: groene oplossingen

Heb je je ooit afgevraagd wat er gedaan wordt met energie die niet gebruikt wordt? Vroeger was dat verloren energie, tegenwoordig beschikt men over energieopslag systemen. Dit zijn een soort boxen die je neer kunt zetten en die dus energie opslaan, hoe bizar. Ook wordt het verplaatsen van deze energie steeds moderner, met smart grids. In deze blog leg ik uit hoe alles een beetje werkt, mocht je erin geïnteresseerd zijn. Ook wil ik nog even aankaarten dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt in onze huidige maatschappij.

Energieopslag

Energieopslag gaat in een soort container, en die zorgt ervoor dat er slim met de energie om wordt gegaan. Het vraag en aanbod systeem wordt zo gemaximaliseerd. Zelf opgewekte energie kan ook worden verkocht wanneer het winstgevend is voor het bedrijf dat het heeft opgewekt. Met een energieopslag wordt het dus mogelijk om flink veel zonnepanelen aan te leggen, die energie te bewaren en het dan te vekopen. Het is erg populair onder netwerkbeheerders en nutsbedrijven bijvoorbeeld, omdat die de winstgevendheid ervan in zien. Het vermijdt dus ook dat er energie verspild wordt, iets wat in de huidige maatschappij een belangrijk speerpunt is.

Smart grids

Wist je dat er nu een vrij domein bestaat op het gebied van hoog- en middenspanningsnetten? Ik ook niet. Het bestaat toch echt. Ik dacht altijd dat dat geregeld was door de overheid en dergelijke, maar je kunt het dus ook als bedrijf zelf aan laten leggen. Dan zijn het dus smart grids. Het zal heel handig zijn voor bijvoorbeeld kassen met bloemen. Die hebben natuurlijk gigantisch veel stroom nodig en dat moet dan geregeld worden. Smart grids zijn een soort upgrade van normale elektriciteitsnetwerken. Het is heel duurzaam en innovatief. Zo heb je bijvoorbeeld binnen smart grids ook micro-grids.

De toekomst

Met energieopslag en smart grids werken we aan de toekomst. In deze toekomst wordt er heel duurzaam omgegaan met stroom, omdat men nu beseft wat er al dan niet voor nodig is om stroom op te wekken. Stroom wordt groener, houdbaarder, en meer gewaardeerd. Met de hierboven genoemde oplossingen wordt het mogelijk om nog veel duurzamer om te gaan met stroom, en wordt het mogelijk voor bedrijven om hun eigen stroom te beheren. Het is nu zaak om te zorgen dat we met z’n allen proberen energie zo veel mogelijk op groene wijze te opwekken en zo goed mogelijk met de opgewekte stroom om te gaan.