Categories
Financieel

Wat is sociale zekerheid?

Onder sociale zekerheid vallen de volgende aspecten; wanneer een werknemer met pensioen gaat, ziek is, arbeidsongeschikt (wordt) of het overlijden van een van de gezinsleden van je werknemer. Als je werknemer met pensioen gaat, zie je dit natuurlijk al van tevoren aankomen. Maar wanneer een van je werknemers plotseling ziek wordt, kan je hier niet zo snel op anticiperen. Wanneer dit gebeurt, en je hulp hierbij nodig hebt, kan je contact opnemen met HCS. Zij helpen werkgevers met alle vormen van sociale zekerheid in het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen zij ook de werkgevers helpen met andere aspecten in het bedrijfsleven, zoals ondersteuning tijdens het coronavirus, of de begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. Zodat jij als werkgever hier niet alleen voor staat.

Ondersteuning voor werkgevers tijdens de coronacrisis

Zoals eerder benoemd, kan HCS dus ook helpen tijdens de coronacrisis. Ze kunnen helpen bij het voorkomen van onnodig lange ingewikkelde ontslagprocedures, maar ook advies geven over de juiste acties die je moet nemen op het juiste moment. Vaak komen er nog vragen naar voren of je namelijk je werknemers kan ontslaan, ook al zitten zij wel of niet nog in hun proeftijd. Het ontslaan van werknemers scheelt natuurlijk flink in de kosten, wanneer je bedrijf minder omzet maakt kan dat iets schelen. Hierbij kan de NOW-regeling ook helpen. Dit is een nieuwe regeling gemaakt in plaats van de WW-regeling, en subsidieert bedrijven die een groot omzetverlies lijden door de coronacrisis. Als je wil weten of je bedrijf hiervoor in aanmerking komt, kan je de NOW berekening maken om te kijken hoeveel je kan krijgen als subsidie.

NOW-regeling

De NOW-regeling is samengesteld door het UWV en de overheid, en komt bedrijven tegemoet die minstens 20% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Met deze tegemoetkoming hoopt de overheid dat zo min mogelijk mensen op straat komen te staan en zo weinig mogelijk bedrijven failliet gaan. Op deze manier wordt de economie gesteund. Om voor deze maatregel in aanmerking te komen moet je bedrijf dus minstens een omzetverlies hebben van 20%, maar kunnen bedrijven ook hun werknemers niet ontslaan op grond van “bedrijfseconomische redenen”, hiervoor komt de overheid namelijk tegemoet. De aanvraag voor deze regeling geldt voor 3 maanden, wanneer na 3 maanden blijkt dat de regeling voor een nog langere periode nodig is, kan dit nogmaals worden aangevraagd. Veel bedrijven zitten nu in onzekerheid, de evenementen branche, de horeca, en noem maar op. Elk soort bedrijf zou contact op kunnen nemen met HCS, om hulp te kunnen krijgen met alle bedrijf- en werknemers gerelateerde vragen.