Categories
Business

Functionaris Gegevensbescherming aanstellen

Binnenkort is het zover. Vanaf 25 mei 2018 zal de algemene verordening gegevensbescherming van kracht zijn. Hierdoor moeten organisaties voldoen aan een aantal nieuwe regels en voorwaarden. Zo worden organisaties verplicht gesteld om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Bent u al voorbereid voor deze veranderingen? Weet u überhaupt wel wat een Functionaris Gegevensbescherming precies is en wat zijn functie is? Hier ontdekt u alles over zo’n functionaris en waarom uw organisatie er een moet hebben.

 

Functionaris Gegevensbescherming – wat is dat?

In de nieuwe wet voor de gegevensbescherming staat genoteerd dat iedere organisatie die handelt met persoonlijke gegevens een Functionaris Gegevensbescherming moet aanstellen. Een Functionaris Gegevensbescherming is letterlijk een functionaris voor de gegevensbescherming. Dat is dus met andere woorden een persoon binnen een organisatie die toezicht houdt op de toepassing én de naleving van de wet omtrent gegevensbescherming. Kortom, deze persoon controleert de organisatie.

 

De reden voor zo’n functionaris

Iedere organisatie die persoonlijke gegevens verzamelt, moet zich houden aan een lijst regels en voorwaarden. Deze zijn opgesteld met het oog op de bescherming van de burger. Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe wet omtrent gegevensbescherming in werking gaan. Deze wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om ervoor te zorgen dat organisaties en bedrijven zich ook werkelijk houden aan deze nieuwe richtlijnen, moeten bepaalde bedrijven en organisaties een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen.

De Functionaris Gegevensbescherming zal dus met de nieuwe wetgeving voor een aantal organisaties verplicht zijn. Zo zijn overheidsinstanties en publieke organisaties altijd verplicht om zo’n functionaris aan te stellen. Daarnaast zullen bedrijven die vanuit hun activiteiten op een grote schaal informatie verzamelen van individuen tevens een Functionaris Gegevensbescherming moeten benoemen. Uiteraard mogen bedrijven die buiten die categorie vallen tevens nog steeds zo’n functionaris vrijwillig aanstellen.

 

Functie van Functionaris Gegevensbescherming

Als uw bedrijf of organisatie zo’n functionaris moet aanstellen, moet u iemand selecteren die aan een aantal eisen voldoet. Zo wordt er verwacht dat zo’n functionaris veel vakkennis beschikt over de privacywetgeving en de praktijk van de bescherming van gegevens. Bovendien moet de Functionaris Gegevensbescherming kennis hebben van uw organisatie en de sector waarin u actief bent. Daarnaast is het ook van belang dat de functionaris ook vaardigheden heeft om de gegevensbescherming binnen een organisatie op orde te brengen.

Al met al moet zo’n functionaris over veel vaardigheden beschikken. Er is met andere woorden enige expertise vereist. Dat kan ervoor zorgen dat u enige moeite ervaart om zo’n functionaris aan te stellen. Gelukkig zijn er allerlei manieren waarop u hulp kunt krijgen bij het aanstellen van zo’n functionaris. Neem bijvoorbeeld Functionaris Gegevensbescherming. Daar kunt u vrijblijvend contact opnemen indien u graag advies ontvangt. Zo weet u zeker dat u goed voorbereid bent voordat de nieuwe wetgeving van kracht gaat.