Categories
Business

Veevoer gaat steeds duurzamer worden

Veevoer is eigenlijk hetgene dat de hele bio-industrie draaiend houdt. Goed veevoer staat aan het begin van de boeren-onderneming en verhoogt de efficiëntie van het bedrijf. Echter, hoe hoger vaak de efficiëntie, hoe waarschijnlijk minder verantwoord het voer dan ook is. Daarom is er tegenwoordig de vraag naar steeds duurzamer veevoer en varkensvoer. Zo kun je speciaal voer toedienen wat de fosfaatproductie vermindert, duurzaam geproduceerde soja nemen, en je laten adviseren wat je nog meer kunt doen.

Fosfaat in mest

Het probleem waar veel veehouders tegenwoordig mee kampen is dat ze veel mest hebben. Er zijn de afgelopen jaren te veel koeien bij gekomen, en dat betekent een hogere mestproductie. Nederland beschikt nu eenmaal over fosfaatnormen en hoeveel bedrijven mogen produceren, en daar ga je met veel mest snel overheen. Fosfaat is ook slecht voor het milieu. Een optie is om de koeien naar de slacht te brengen om de mestproductie te verminderen. Een andere optie is om het veevoer dusdanig aan te passen dat de dieren minder mest produceren. Je kunt tegenwoordig fosfaat-efficiënt veevoer geven aan je koeien. Dit zorgt ervoor dat er minder fosfaat in het veevoer achterblijft. Op deze manier ben je duurzaam maar toch efficiënt met veevoer.

Soja

Naast fosfaat-efficiënt voer is het belangrijk om ook op andere gebieden duurzamer te worden. Zo is het belangrijk om te zorgen dat de soja in het veevoer niet uit Zuid-Amerika komt. Daar worden namelijk voor de teelt van de sojabonen hele bossen weggekapt of afgebrand, en dat is alles behalve duurzaam. Daarnaast worden ook vaak drassige gebieden ontwaterd zodat het er op geteeld kan worden. Gebruik van pesticiden leidt tot ernstige watervervuiling. Zorg dus dat je voer soja bevat die in Nederland of België op duurzame wijze geproduceerd is! Echter, het percentage duurzame soja dat in Nederland en België geproduceerd is stijgt alleen maar, dus we zijn goed op weg.

Veevoer en advies

Er zit al ontzettend veel verbetering in veevoer en hoe het geproduceerd wordt. Wil je advies over hoe je het beste je steentje bij kunt dragen aan een duurzame toekomst met bijvoorbeeld goede soja en minder fosfaat, ga dan in gesprek. Er zijn genoeg produceerders van voer die veel over deze zaak weten. Zij kunnen je helpen met kijken naar het hier en nu, en naar de toekomst. Er zijn nog andere oplossingen dan in deze blog genoemd zijn, en op deze manier hopen we ons steentje te kunnen bijdragen aan het milieu.